FB

Živnostenský rejstřík - registr osob, živnostníků a firem

Živnostenský rejstřík - registr živnostníků    Živnostenský rejstřík najdete na adrese www.rzp.cz - Registr živnostenského podnikání. V živnostenském rejstříku je zanesen každý člověk nebo firma, který podniká se živnostenským oprávněním (listem), t.j. okolo 3 miliony lidí a firem z ČR.

   Vyhledávat firmy a lidi v živnostenském rejstríku můžete podle jména a příjmení, případně názvu firmy nebo podle IČO živnostníka nebo firmy.

Vyhledání lidí v živnostenském rejstříku

Vložte jméno a příjmení člověka
Příjmení:
Jméno:

   V živnostenském rejstříku je registrováno více než 2 miliony lidí, kteří mají živnostenský list, několik set tisíc lidí, kteří jsou statutárními orgány (t.j. vedoucí, management firem - jednatel, předseda představenstva a podobně.) a asi 100 tisíc cizinců.

   Ke každému člověku je možné zjistit adresu místa jeho bydliště a firmy, ve kterých je registrován, pro živnostníky najdete také adresu provozovny.

Vyhledání firem v živnostenském rejstříku

Vložte název firmy

   V živnostenkém rejstříku je registrováno asi 300 tisíc firem s vydaným živnostenským listem. Na rozdíl od Obchodního rejstříku, který uvádí pouze sídlo firmy, můžete v živnostenském rejstříku zjistit také adresu provozovny příslušné k živnostenskému oprávnění.

Vyhledání IČO v živnostenském rejstříku

Vložte IČO firmy nebo živnostníka
   Živnostenský rejstřík umožňuje vyhledávat firmy a živnostníky také podle IČ organizace - IČO.

Základní informace o Živnostenském rejstříku

   Registr živnostenského podnikání je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli obecní živnostenské úřady.

   Do živnostenského rejstříku jsou zaznamenávány údaje o podnikatelích (fyzických i právnických osobách) stanovené živnostenským zákonem, jakož i změny těchto údajů. Těmito údaji jsou např. jméno, příjmení, identifikační číslo, místo podnikání, adresa bydliště, předmět podnikání a adresa provozovny. Všechny údaje vedené v tomto rejstříku jsou veřejné, vyjma údajů o rodných číslech a sankčních opatřeních

Vyhledávání v dalších státních registrech a databázích

Státní rejstříky - Základní popis rejstříků a databází.
ARES - Informace na jednom místě.
Obchodní rejstřík - Obchodní společnosti, majitelé, jednatelé
Registr plátců DPH - ověření DIČ
Živnostenský rejstřík - Živnosti, adresa provozovny
Registr ekonomických subjektů - databáze IČO
Datové schránky - Seznam datových schránek