FB

Databáze IČO - Registr ekonomických subjektů

Živnostenský rejstřík - registr živnostníků    Hlavní databázi IČO (identifikační číslo organizace) neboli Registr ekonomických subjektů najdete na adrese http://registry.czso.cz/irsw/.
   V této databázi je zanesen každý, kdo má v ČR přidělené IČO - Identifikační číslo organizace.

Databáze IČO - Hledání podle názvu

Vložte název firmy, fyzické osoby nebo organizace

   Název musí obsahovat správně diakritiku, název fyzické osoby zadávejte jako Jméno Přijmení.

Databáze IČO - Hledání podle IČO

Vložte IČO firmy, fyzické osoby nebo organizace AAAA

   Registr ekonomických subjektů obsahuje každé Identifikační číslo organizace (IČO).

Registr ekonomických subjektů

   Registr ekonomických subjektů (označován zkratkou RES) je veřejným seznamem, který je veden Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Zápis do tohoto registru má pouze evidenční význam, v tomto registru je jediná zdrojová hodnota - IČO firmy. Registr RES je tedy primární databází IČO v ČR.

   Registr ekonomických subjektů je pouze základní databází IČO a liší se od Administrativního registru ekonomických subjektů, který je veden Ministerstvem financí ČR a který pouze zobrazuje data z jiných registrů.

   Databázi IČO existuje také v distribuční verzi v měsíčních aktualizacích, více informací najdete na stránkách registru.

   IČO má přiřazeno mnoho typů subjektů - fyzických a právnických osob. V databázi IČO jsou vedeny obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s.), družstva, české i zahraniční fyzické osoby, zemědělci, fyzické osoby nepodnikající podle živnostenkého zákona, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, státní podniky, příspěvkové organizace, zahraniční osoby, sdružení, církevní organizace, organizační jednotky organizací, politické strany, společenstva, obce, kraje, některé mezinárodní organizace a další druhy organizací.

Vyhledávání v dalších státních registrech a databázích

Státní rejstříky - Základní popis rejstříků a databází.
ARES - Informace na jednom místě.
Obchodní rejstřík - Obchodní společnosti, majitelé, jednatelé
Registr plátců DPH - ověření DIČ
Živnostenský rejstřík - Živnosti, adresa provozovny
Registr ekonomických subjektů - databáze IČO
Datové schránky - Seznam datových schránek