FB

Vyhledání firem v živnostenském rejstříku

Vložte název firmy

   V živnostenkém rejstříku je registrováno asi 300 tisíc firem s vydaným živnostenským listem. Na rozdíl od Obchodního rejstříku, který uvádí pouze sídlo firmy, můžete v živnostenském rejstříku zjistit také adresu provozovny příslušné k živnostenskému oprávnění.